+420724112627

Správa nemovitostí

Poskytujeme komplexní správu nemovitostí pro bytová družstva, společenství vlastníků i soukromé vlastníky

Správa v oblasti technicko provozní:

 • vedení technické evidence domů, bytů a nebytových prostor

 • uzavírání smluv s dodavateli potřebných energií

 • zajištění pravidelných revizí a součinnost při zajištění následných oprav

 • zajišťování odečtů vodoměrů, spotřeby TUV a tepla

 • zajištění havarijní služby

 • zajišťování oprav a údržby domů, bytů a nebytových prostor

 • součinnost při větších opravách, rekonstrukcích a s tím spojená výběrová řízení

 • zastupování při jednání s dodavateli služeb

 • pravidelná kontrola stavu domů

 • zajištění pravidelného úklidu společných prostor domu a chodníku

 • předávání a přejímání bytů a nebytových prostor dle pokynů vlastníka

 • vyjadřování k záměrům stavebních úprav, které svým rozsahem nepřesahují ani ohlašovací povinnost dle stavebního zákona

 • podávání návrhů na nezbytné rozsáhlejší opravy či rekonstrukce včetně zajištění odborného odhadu nákladů

 • zajišťování rozsáhlejších oprav a rekonstrukcí podle schválených návrhů, kontrola jejich provedení a správnosti účtovaných cen v rozsahu nevyžadující stavební dozor

 • zajištění pojištění domu

Správa v oblasti ekonomické:

 • evidence všech bytových a nebytových jednotek

 • evidence vlastníků, nájemníků v bytových a nebytových jednotkách

 • předpis služeb, fondu oprav, nájmu a všech záloh spojených s užíváním jednotek

 • pravidelná úprava záloh podle potřeb a nárůstu cen, podle potřeb vlastníků

 • vyúčtování všech záloh dle platných předpisů

 • vedení přehledu plateb a součinnost při vymáhání pohledávek

 • vyúčtování fondu oprav a pravidelné předkládání všem vlastníkům

 • vedení účetnictví domu

 • 1 x ročně předkládání rozvahy o výši a účelu užití prostředků na provoz a údržbu, jakož i o předpokládaných příjmech z nájemného v následujícím období

Správa v oblasti právní:

 • předkládání návrhů na výpověď nájmu, nastanou-li důvody uvedené ve smlouvě nebo vyplývající ze zákona, a případně návrhů na provedení správních úkonů souvisejících s výpovědí

 • vypracování podkladů pro advokátní kancelář zastupující zájmy vlastníka týkajících se spravovaného majetku u soudu.

Doplňující služby ekonomické správy:

 • zpracování daňového přiznání,

 • vedení personální a mzdové agendy v následujícím členění:

 • odměny členů statutárního orgánu

 • dohody o provedení práce

Prohlášení vlastníka

 • zaměření objektu a zpracování pasparty

 • vyhotovení prohlášení vlastníka

 • vyhotovení smluv pro převod jednotek do vlastnictví a vklad na katastr

 • právní servis

Vedení účetnictví

Zabýváme se vedením účetnictví pro fyzické a právnické osoby. Naše služby se zaměřují na vedení účetnictvídaňové evidence (jednoduchého účetnictví), zpracování mezdpřiznání k daním pro malé a střední firmy.

Zpracováváme účetnictví i pro  SVJ a bytová družstva.

Účetní služby poskytujeme v Brně a okolí, v Jihomoravském kraji. případně online i v jiných regionech.
Našim zákazníkům nabízíme individuální přístup k jejich požadavkům a potřebám, protože našim hlavním cílem je spokojený zákazník.

Zaručujeme diskrétnost, spolehlivost a kvalitu zpracování.

Poskytujeme

 • externí vedení účetnictví, daňové evidence a mzdové agendy dle aktuálních zákonných norem

 • účetní poradenství

 • rekonstrukce účetnictví za minulá i běžná období

 • vypracování daňových přiznání

 • elektronická podání přiznání a ostatních výkazů

 • vedení účetnictví v ekonomickém systému Money ( iDoklad)

Neváhejte nás kontaktovat. Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Pro cenovou kalkulaci k vedení účetnictví nebo daňové evidence nás můžete kontaktovat a zašleme Vám konkrétní nabídku.

 

LSM ECONOMY REALITY s.r.o.
Slunná 13, 617 00 Brno
tel. +420 724112627
lsm@seznam.cz
Název E-mail Zpráva Odeslat